tandimplantat

Dentali

TANDIMPLANTAT Göteborg

Vad är tandimplantat? + _

 

Ett tandimplantat är en artificiell tandrot som tillverkas av Titan eller Zirkonia och som ersätter de tänder som saknas. En krona placeras ovanpå implantatet för att ersätta den saknade tanden som gör det möjligt för patienten att tugga och tala normalt. På så sätt ger tandimplantatet stabilitet då den minskar belastningen på andra tänder i bettet samt återställer funktion och estetik. Vare sig en tand eller flera tänder är saknade på grund av trauma eller dålig munhygien är tandimplantat helt enkelt den perfekta behandlingen för de flesta.

Hur går det till? + _

1.Diagnos och behandlingsplanering

Tandläkaren kommer först att undersöka din tandstatus noggrant och bestämma om du uppfyller kraven för behandling med tandimplantat. Det är viktigt att tandköttet och käkbenet inte är inflammerade. Vid behov behandlas dessa tillstånd före operationen.

Under diagnosen utvärderar tandläkaren också vilken typ av käkben som du har och hur mycket som är kvar av det. Vi använder Panorama röntgen för att få en helhetsbild av ditt käkben. Efter att ha levt i åratal med saknade tänder kan käkbenet ibland vara kraftigt reducerat. I detta fall kommer tandläkaren att diskutera alternativa ingrepp med dig för att möjliggöra behandling med tandimplantat.

2.Sätta in implantatet

Insättningen av implantatet sker hos oss och tack vare lokalbedövning kommer du knappast känna någonting. Baserat på dina individuella förutsättningar i munnen sätts implantaten in i en procedur med ett eller flera steg.

3.Slutlig konstruktion

Efter operationen får du vanligen en temporär krona, bro eller bara en liten plasthätta ovanpå implantatet medan implantatet integreras med käkbenet. Integreringen av implantatet och benet kallas osseointegration (från grekiskans osteon, ben). Beroende på just din situation, kan det ta från några veckor till några månader. Under tiden arbetar tandläkaren med ett tandtekniskt laboratorium för att utforma och tillverka den slutliga konstruktionen. Din anpassade krona, bro eller bar ansluts därefter till implantatet med en mycket liten skruv eller cement.

Vilket tandimplantat används? + _

De tandimplantat som används hos oss är av Nobel Biocare och Strauman. Tandläkaren eller käkkirurgen väljer vilket av dessa som passar just ditt fall. Läs mer om Nobel Biocare och Straumann.

Vem utför operationen? + _

Hos DENTALI finner ni kompetenta tandläkare och två specialister inom käkkirurgi, Sten Gunnarsson och Patricia Miranda Burgos som utför bl.a. implantatbehandlingar och tar sig an de svårare fallen. 

tandimplantat