förebyggandetandvård

Dentali

Förebyggande tandvård Göteborg

Varför krävs regelbundna kontroller? + _


För att förebygga uppkomsten av sjukdomar i munhålan krävs regelbundna kontroller. Detta säkerställer att vi kan ingripa i tid innan sjukdomen utvecklas, sprids och blir svårbehandlad. För detta kallar vi dig regelbundet för kontroller där vi undersöker din munhälsa och motiverar dig för en god munhygien.

Förebyggande tandvård